მთავარი2023-06-14T21:06:23+04:00

მედიაწიგნიერების და ადამიანის უფლებების სწავლების პლატფორმა

განხილულია თანამედროვე პრობლემები ცრუ ინფორმაციის გავრცელაბასთან დაკავშირებით

Moodle-ის სასწავლო კურსი

მედია წიგნიერების სწავლება დოკუმენტური ფილმებით

ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური ფილმებით

სახელმძღვანელოები