მთავარი2021-11-16T00:26:58+04:00

მედიაწიგნიერების და ადამიანის უფლებების სწავლების პლატფორმა

განხილულია თანამედროვე პრობლემები ცრუ ინფორმაციის გავრცელაბასთან დაკავშირებით

ციფრული ტრანსფორმაციის მედია სკოლა

მედია წიგნიერების სწავლება დოკუმენტური ფილმებით

ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური ფილმებით

სახელმძღვანელოები